Roos Stelloo logo

- Privacy -

Privacy, potloden en cookies bij de koffie.
Dit is de privacyverklaring van Roos Stelloo, hierin staat op welke manier er zorgvuldig met jouw privacy en gegevens wordt omgegaan. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via hoi@roosstelloo.nl

Contactgegevens
Roos Stelloo
Nassaukade 19
2281 XB Rijswijk
06-24463800

Roos Stelloo staat geregistreerd onder Leuker Ontwerp (link: www.leukerontwerp.nl)
De shop van Roos Stelloo handelt daarom onder Leuker Ontwerp.
KvKnr. 27 32 19 19
BTWnr. NL8196.45.515.B01

Persoonsgegevens die verzameld worden
Roos Stelloo verwerkt je persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat een illustratieopdracht op de juiste manier voltooid kan worden. Denk hierbij aan adres- en contactgegevens. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die versterkt worden via het contactformulier op deze website.

Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
- voor- en achternaam
- telefoonnummer (indien telefonisch contact nodig is)
- e-mailadres
- adresgegevens

Daarnaast kan het voorkomen dat je zelf persoonsgegevens aanlevert in verband met een illustratie opdracht. Wanneer er voor een te illustratie gegevens door je worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt en bewaard nadat de illustratie is afgerond.

Doeleinden
Roos Stelloo verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
- Het leveren van illustraties
- Het leveren van het eindproduct of dienst
- Contact met je te kunnen opnemen ten behoeve van de door jou verstrekte opdracht.
- Het versturen van offertes en facturen.

Duur van de opslag
Roos Stelloo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van je factuur worden tot zeven jaar na verstrekking bewaard (wetgeving belastingdienst). Alle overige persoonsgegevens worden na het afronden van de illustratie opdracht maximaal één jaar bewaard om indien nodig opnieuw contact met je op te kunnen nemen. Doeleinden hiervan kunnen zijn: het versturen van een nalevering, informeren of alles naar wens is en het opsturen van een bedankje.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens te beschermen worden er passende maatregelen genomen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
- Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
- De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben

Delen met anderen
De persoonsgegevens die Roos Stelloo verwerkt worden niet gedeeld met anderen en zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit expliciet nodig is voor de uitvoering van de illustratie opdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

Roos Stelloo kan cookies gebruiken om je ervaring op haar website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, veilig te bezoeken is en fouten worden opgespoord. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je de website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website mogelijk minder goed.

Recht op inzage
Als betrokkene heb je ten alle tijd het recht op inzage, aanpassen of het verwijderen van je persoonsgegevens. Dit verzoek kan ingediend worden via hoi@roosstelloo.nl onder vermelding van inzage persoonsgegevens. Er kan om een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd om de identiteit te kunnen verifiëren.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de privacywetgeving. Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je gegronde redenen hebt om de verwerking van de persoonsgegevens door Roos Stelloo in twijfel te trekken.
© 2021 Roos Stelloo - Alle rechten voorbehouden - Gerealiseerd door Websitekoers
error: Content is beschermd !!